Все про лікування, проживання та дозвілля на курорті Хмільник
Натисніть та почніть спілкування

Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня

Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня

 Офіційний сайт облфізлікарні https://obfiztermed.at.ua/

           Хмільницька Облфізлікарня – перша оздоровниця державного курорту Хмільник –розпочала свою діяльність 22 вересня 1944року. Розвиток лікарні безпосередньо пов’язаний з наявністю великих запасів надзвичайно цінних мінеральних радонових вод, відкритих в м. Хмільнику ще у 1934 році під час буріння артезіанської свердловини. В період 1935 – 1938 р.р. працівники інституту геологічних наук АНУ проводили вивчення хімічного складу води, її фізико – хімічних властивостей. Одночасно, вчені Українського НДІ курортології м. Одеси, доцент Бабаджан М.А., професор Гук В.В. провели експериментальні та клінічні дослідження цієї води. Кінцевим результатом досліджень встановлено, що це радонова вода, яка має високі терапевтичні властивості.Остаточно визнала лікувальні властивості Хмільницької радонової мінеральної води Всесоюзна конференція курортологів,що проходила в Москві у жовтні 1938 року, на основі доповіді старшого наукового співробітника Одеського НДІ курортології М.А. Бабаджана, яка потім була надрукована у всесоюзному журналі “Вопросы курортологии”.

         Спеціальною Постановою Ради народних комісарів України № 1376 від 10.10.1938 р. м. Хмільник віднесений до курортних місцевостей Велика Вітчизняна війна перервала розвиток курорту. Після звільнення міста від німецьких окупантів, у вересні 1944 року відкривається Хмільницька обласна водолікарня по практичному застосуванню місцевих вуглекисло – радонових вод. Це був початок становлення лікарні.   В пристосованому будинку містився стаціонар на 15 ліжок, фізкабінет на 4 місця, 1 ванна з ручною подачею води. В штаті було 22 працівники, з них 1 лікар, 9 медсестер. 

          Хмільницька Облфізлікарня – перша оздоровниця державного курорту Хмільник –розпочала свою діяльність 22 вересня 1944 року. Розвиток лікарні безпосередньо пов’язаний з наявністю великих запасів надзвичайно цінних мінеральних радонових вод, відкритих в м. Хмільнику ще у 1934 році під час буріння артезіанської свердловини. В період 1935 – 1938 р.р. працівники інституту геологічних наук АНУ проводили вивчення хімічного складу води, її фізико – хімічних властивостей. Одночасно, вчені Українського НДІ курортології м. Одеси, доцент Бабаджан М.А., професор Гук В.В. провели експерименатальні та клінічні дослідження цієї води. Кінцевим результатом досліджень встановлено, що це радонова вода, яка вже 70 років дарує здоров`я людям.  З кожним роком збільшувалась потреба в лікуванні радоновими водами, слава про їх цілющі властивості вийшла за межі області і республіки. Поступово зміцнювалась матеріальна база лікарні. За рахунок реконструкції приміщень вона розширюється до 50 ліжок. У 1956 році відкривається побудоване поліклінічне відділення для амбулаторного бальнеофізлікування, у 1958 році будується стаціонарний корпус на 50 ліжок. У 1960 році введено в дію типовий корпус ванного відділення на 18 ванн. Значно розширюється перелік лікувально-діагностичних процедур, покращуються умови для перебування пацієнтів. У 1962 р. збудовано клуб – їдальню. Лікарня набуває великої популярності та визнання. Збільшується її колектив, зростає професійна майстерність фахівців. Лікарня стає базою наукових досліджень і поглибленого вивчення лікувальних властивостей радонових вод. На її базі проводяться різні семінари та науково-практичні конференції. Період 70 – 80-х років минулого століття – це період максимальної завантаженості в роботі медичних працівників лікарні. З 1973 заклад набув статусу обласної фізіотерапевтичної лікарні. Лікарня досягла республіканського і всесоюзного визнання.

       В 1981 р. побудовано спальний корпус, що дало можливість збільшити потужність закладу до 260 ліжок. Колектив лікарні нараховував 410 працівників, із яких 40 лікарів, 120 медсестер, 250чол. обслуговуючого персоналу. З 1950 по 1985 роки лікарню очолював заслужений лікар України, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, лауреат Державної премії, почесний громадянин м. Хмільника Новицький Г.О., який активно займався пропагандою використання Хмільницької мінеральної води, розвитком і становленням лікарні і курорту в цілому.

            Його перу належать 150 опублікованих наукових робіт, 2 монографії, 5 книг про лікування хворих на курорті Хмільник. Протягом багатьох років він очолював курортну Раду на громадських засадах, був головою міського наукового товариства фізіотерапевтів і курортологів. За свої здобутки у 2012році занесений у Велику міжнародну енциклопедію «КРАЩІ ЛЮДИ"

           В 1985 р. лікарню очолив заслужений лікар України, відмінник охорони здров`я України, почесний громадянин Хмільницькогорайону ,депутат районної ради 4-х скликань Каленіченко В.О., який спрямував діяльність закладу на подальший розвиток і зміцнення матеріальної бази, реконструкцію та модернізацію лікувально– діагностичних та господарських процесів, запровадження нових методів діагностики і лікування, створення оптимальних умов праці, лікування, відпочинку для хворих та співробітників. Каленіченко В.О. нагороджений медаллю «За доблесну працю», має 9 наукових праць, 3 раціоналізаторські пропозиції. В 1988-90 р.р. по індивідуальному замовленню в лікарні побудоване приміщення для занять лікувальною фізкультурою та механотерапією. Проведена реконструкція виробничих та побутових приміщень, побудований комплекс для підводного витягування хребта, відкрито 5 кабінетів підводного масажу. В практику запроваджені мануальна терапія, голкорефлексотерапія, грязелікування, психотерапія та ін. З липня 2006 року заклад очолив Бабій О.І., який продовжив славні традиції розвитку облфізлікарні, зміцнення матеріально-технічної бази, удосконалення лікувально-діагностичного процесу. На сучасному етапі обласна фізіотерапевтична лікарня – це провідний лікувальний заклад реабілітаційного напрямку із високоефективними лікувальними і діагностичними методиками. В складі лікарні – приймальне відділення, стаціонар на 200 ліжок. Найважливішими структурними підрозділами закладу є лікувально-діагностичне відділення та відділення народних і нетрадиційних методів лікування, які забезпечують комплексну реабілітацію та відновне лікування хворих. До послуг пацієнтів бальнеологічне відділення на 16 ванн з басейном підводної тракції хребта, 8 кабінетів підводного душу-масажу, кабінети гінекологічних зрошувань, грязелікування, відпуску перлинних ванн, інгаляцій, фітобар. В комплексному лікуванні хворих застосовуються різноманітні фізіотерапевтичні процедури. В лікарні функціонує декілька фізіотерапевтичних кабінетів на 60 процедуро-мість.

Працюють також слідуючі кабінети: стоматологічний,

гінекологічний,

психотерапії,

функціональної діагностики,

рентгенологічний,

ультразвукового дослідження та інші. У 2012 році відкриті кабінети комп’ютерної тракції, ударно-хвильової терапії, кріотерапії. До послуг пацієнтів і працівників лікарні бібліотека з читальним залом, яка нараховує понад 10 тис. екземплярів спеціальної, художньої, публіцистичної літератури, клуб на 180 місць. Функціонує музей лікарні, де зібрані матеріали про трудовий шлях лікарні та її колективу з початку діяльності до наших днів, який став осередком професійного і духовного виховання молодого покоління медпрацівників. Популярністю серед співробітників, пацієнтів, населення міста і району користується колектив художньої самодіяльності лікарні. Він заслужено носить високе звання народного.

             Щорічно у лікарні проходять лікування понад 3,7 тис. жителів області та інших регіонів України, а також громадян близького і далекого зарубіжжя. За весь період функціонування закладу проліковано 385 тис. пацієнтів, яким відпущено 14 млн. різного виду процедур, в т.ч. більше 5 млн. радонових ванн. В лікарні успішно проводиться етапна реабілітація хворих після оперативних втручань з приводу ендопротезування великих суглобів, складних травматичних ушкоджень опорно-рухового апарату і нервової системи.

              Оздоровниця у всі роки свого існування користується великою популярністю серед хворих далеко за межами області та доброю репутацією серед медичної громадськості. В лікарні працюють 250 чоловік, з них 20 лікарів, 100 середніх медпрацівників, всі підлягаючі атестації атестовані. За період функціонування лікарні її співробітниками опубліковано 300 наукових робіт, зареєстровано 12 відкриттів, внесено 118 раціоналізаторських пропозицій. На базі лікарні підготовлені докторська і 5 кандидатських дисертацій. Щорічно в практику впроваджуються 6-8 нових методів обстеження і лікування. Лікарня є школою передового досвіду роботи для лікарів – фізіотерапевтів області. Щорічно проводяться семінари, науково-практичні конференції, на яких підвищують свій теоретичний і практичний рівень підготовки спеціалісти області. Лікарнею отримані ліцензії на проведення господарської діяльності з медичної практики, видобування мінеральних радонових вод, використання діючого іонізуючого випромінювання. Заклад акредитовано вищу категорію, клініко-діагностична лабораторія атестована на першу категорію. Колектив лікарні іде в ногу з часом і постійно працює над удосконаленням лікувально-діагностичного процесу для забезпечення зростаючих потреб пацієнтів у профільній медичній допомозі, відновному лікуванні та медичній реабілітації. Лікарня має потужну лікувально-діагностичну базу. Лікарня має потужну лікувально-діагностичну базу. Основними структурними підрозділами, які забезпечують проведення діагностичних досліджень і відпуск лікувальних процедур, є лікувально – діагностичне відділення і відділення народних та нетрадиційних методів лікування. До їх складу входять: 1. Бальнеологічне відділення на 16 ванн з басейном підводної тракції хребта, 2. 5 кабінетів підводного душ – масажу, 3. 5 кабінетів класичного масажу, 4. Кабінет гінекологічних зрошень, 5. Кабінет гідропатії, 6. Кабінет інгаляції, 7. Фізіотерапевтичні кабінети на 60 процедуро-місць, 8. Кабінет психотерапії, 9. Стоматологічний кабінет, 10. Гінекологічний (оглядовий) кабінет, 11. Клініко-діагностична лабораторія, 12. Рентгенологічний кабінет, 13. Кабінет УЗД, 14. Дві зали лікувальної фізкультури, 15. Кабінет ударно – хвильової терапії, 16. Кабінет комп’ютерної тракції, 17. Кабінет локальної кріотерапії, 18. Кабінет нетрадиційних методів лікування, 19. Кабінети рефлексотерапії та іридодіагностики, 20. Кабінет грязелікування. Основою лікування в умовах облфізлікарні є радонотерапія. Радонова вуглекисла гідрокарбонатно-хлоридно-кальцієво-натрієва мінеральна вода курорту Хмільник є безумовно бальнеологічною цінністю та широко використовується для бальнеотерапії. Радонова вода добре вивчена та отримала широке визнання в лікувальній практиці. Радонотерапія в облфізлікарні з успіхом використовується в лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної, дихальної, сечостатевої та ендокринної систем. Радон – продукт радіоактивного розпаду радію, недовго живучий ізотоп, належить до інертних газів. Під час прийому радонових ванн продукти його розпаду утворюють на шкірі наліт. У цей період радон потрапляє в організм через шкіру, легені, слизові оболонки і благотворно діє на весь організм. Радонові процедури відпускаються у звичайних ваннах, ваннах підводного душу-масажу. Є також басейн для вертикального витягування хребта в радоновій воді і гідрокінезотерапії, кабінет гінекологічних зрошувань. Пацієнтам, яким протипоказана радонотерапія, призначаються інші ванни – перлинні, хвойні, бішофітні. У широкому аспекті у лікарні представлена гідропатія. Поряд з радонотерапією у лікарні активно використовують місцеву торф’яну лікувальну грязь Війтівецького родовища, яке знаходиться за 9 км від Хмільника. У склад торфогрязі входять понад 15 мікроелементів (йод, мідь, свинець, берилій та інші), органічні кислоти, біологічно активні органічні речовини. Саме тому лікування торфогрязями сприятливо впливає на організм і є надзвичайно ефективним. В комплексному лікуванні пацієнтів широко використовується також психотерапія, масаж класичний, лікувальна фізкультура. В кабінетах ЛФК проводяться групові та індивідуальні заняття, індивідуальна розробка суглобів, кінцівок і хребта, заняття на тренажерах, в тому числі на профілакторі Євмінова. Значну роль у відновленні втрачених функцій, навичок самообслуговування та професійної працездатності відіграє механотерапія. До послуг пацієнтів зал механотерапії та заняття із досвідченим інструктором. Лікарня має потужну фізіотерапевтичну базу. В комплексному лікуванні хворих широко використовується мікрохвильова терапія, а також різні фізіотерапевтичні методи лікування: електросон, електрофорез і ультрафонофорез лікарських препаратів, ампліпульстерапія, д’арсонвалізація, індуктотермія, КВЧ, УВЧ-терапія, магнітотерапія, лазеротерапія, УФО (локальне та загальне), інгаляції.

         Великою популярністю серед пацієнтів користується кабінет нетрадиційних методів лікування, де працює Заслужений лікар України, відмінник охорони здоров’я, лікар-невропатолог вищої категорії Вараниця О.О. Він успішно володіє методиками мануальної терапії, рефлексотерапії, психотерапії, діагностики за Фоллем та Накатані.

            Наприкінці 2011 року лікарня отримала нову сучасну апаратуру: це апарат ударно-хвильової терапії, TRAComputer з підігріваючим модулем та кріотерапевтичний апарат. Протягом 2013 року з використанням цієї апаратури було охоплено 1261 чол., що складає 36% від всіх пролікованих хворих. Широке застосування нових методів лікування дозволило підвищити рівень та якість відновного лікування хворих, а також забезпечити доступність кваліфікованої спеціалізованої допомоги пацієнтам лікарні 9.   Діагностичний процес забезпечується кабінетами УЗД, функціональної діагностики, нетрадиційних методів та рентгенкабінетом, клініко-діагностичною лабораторією, яка проводить загально клінічні, біохімічні, імунологічні, цитологічні дослідження. Попитом серед пацієнтів лікарні, а також інших лікувальних закладів користується кабінет ультразвукової діагностики, де проводиться широкий спектр відповідних досліджень, в т.ч органів черевної порожнини, молочної і щитовидної залоз, жіночих статевих органів, а також нирок, сечового міхура, простати. Одним із перших на курорті в кабінеті УЗД лікарні було впроваджено ультразвукове дослідження кісток і суглобів, допплерівське дослідження судин. У кабінеті функціональної діагностики проводяться дослідження серця і судин – комп’ютерна ЕКГ, реовазографія, реоенцефалографія, реогепато і репульмографія, інтегральна кардіографія. Щорічно в кабінеті виконується понад 6 тис. досліджень, якими охоплюється більше 90% пацієнтів. Рентгенологічний кабінет лікарні був відкритий у 1953 році. В кабінеті проводяться різні дослідження кістково-суглобової системи, органів грудної клітки та інші. Консультативну допомогу в лікарні пацієнтам надають досвідчені фахівці – терапевт, невропатолог, фізіотерапевт, мануальний терапевт, лікар УЗД, рефлексотерапевт, психотерапевт, лікар ЛФК, акушер-гінеколог, стоматолог.

       Інтенсивне проведення реабілітаційних заходів із застосуванням бальнеофізіотерапії в поєднанні з народними та преформованими методами забезпечує ефективність лікування 96,9 %

інші пости

Історія курорту Хмільник
  Історія курорту Хмільник бере свій початок із 1934року, коли при спробі отримати питну воду для життя в ра...
Григорій Олександрович Новіцький - легенда курорту Хмільник
Григорій Олександрович Новіцький - видатний лікар курорту Хмільник. Четвертого серпня 2014 року виповнилось 93 р...
Віртуальний тур містом Хмільник
Сферична 3d-панорама - це спеціальна фотографія, створена з групи окремих кадрів, що охоплює весь простір з однієї позиц...
Центральний військовий клінічний санаторій «Хмільник»
Віртуальна подорож спеціально для Вас. Крутіть мишкою по фото у будь-яку сторону та насолоджуйтесь !!!...
Профспілковий санаторій "Хмільник"
Профспілковий санаторій Хмільник – це найпотужніший санаторний заклад курорту Хмільник. На сьогодні оснащеність...