DSC04152
Четвертого серпня 2014 року виповнилось 93 роки ветерану медичної галузі Вінницької області Григорію Олександровичу Новицькому. Є люди, звитяжний трудовий подвиг яких віддаляючись у часі, з роками стає все ближчим до нас. До таких належить і Г.О. Новицький. Це людина – жива легенда, життя якої історія обласної фізіотерапевтичної лікарні та міста-курорту Хмільник. Він визнаний корифей медицини, кандидат медичних наук. Заслужений лікар України, Почесний громадянин м. Хмільника, підполковник медичної служби, ветеран Великої Вітчизняної війни, організатор Хмільницького наукового товариства фізіотерапевтів та курортологів, голова позаштатної ради курорту Хмільник. Працював на посаді головного лікаря Хмільницької облфізлікарні з 1950 по 1985 р.р.
Нинішні лікарі оздоровниці запевняють, що радонотерапія у Хмільнику розпочалась саме із цієї видатної постаті, із його практичного досвіду і спостережень, досліджень, здобутків та винаходів, ефективних методик лікування. Григорій Олександрович і його колеги перші процедури радонотерапії випробовували на собі. Ці знання та висновки слугували для започаткування різних лікувальних методик на основі радону і для інших оздоровниць міста, які з’явились значно пізніше (через 8 років) після облфізлікарні. Новицький Г.О. не просто все знав про хмільницькі радонові джерела – він знав це досконально. Активно займався вивченням властивостей радонової води, ефективності її застосування в комплексному лікуванні хворих. Надзвичайно велика його заслуга в активній пропаганді використання хмільницьких мінеральних вод, визнанні м. Хмільника як курорту, організації республіканських та Всесоюзних науково-практичних конференцій на базі курорту Хмільник. Мабуть не було ні одного з’їзду фізіотерапевтів та курортологів України, Радянського Союзу періоду 50-80 років минулого століття, де він не брав участі і не виступав з доповідями про хмільницьку радонову воду та її ефективність в лікуванні хворих з різною патологією. Особисті контакти Григорія Олександровича із провідними вченими Києва, А його книга «Хмільник курортний» витримала чотири перевидання і користувалась великим попитом. Новицький Г.О. успішно захистив дисертацію на присвоєння звання кандидата медичних наук. Його практична діяльність відмічена високим державним званням –Заслужений лікар України. Ним видано 150 наукових статей, 2 монографії, 7 книг.
Громадськість, депутатський корпус і адміністрація міста удостоїли його звання«Почесний громадянин м. Хмільника».Під його керівництвом обласна фізіотерапевтична лікарня набула визнання і великої популярності серед хворих. Серед пацієнтів лікарні у різні часи були Михайло Стельмах, Любов Забашта, Іван Козловський, Наталя Ужвій, Вольф Мессінг та ін. Традиції, започатковані Новицьким Г.О., гідно продовжені його послідовниками. За великий внесок у прогрес, розвиток і процвітання України
у 2012 році Новицький Г.О. занесений у Велику міжнародну енциклопедію «Кращі люди».
Григорий Александрович Новицкий – Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук — инициировал и непосредственно участвовал в проведении и анализе результатов множества исследований минеральной радоновой воды курорта Хмельник. Эксперименты проводились на зернах и растениях, простейших организмах, теплокровных и холоднокровных животных. Обследовались целые группы людей разных возрастов, изучалось влияние радона на работу разных органов и систем.

Таким образом, экспериментально установлено, что под влиянием минеральных вод Хмельника происходит усиление регенерации тканей. Замачивание семян злаковых культур и многолетних трав радоновыми водами улучшало качество зерна. Под влиянием минеральных вод ускоряется рост и прибавка массы утят, улучшается работа сердца лягушки и т.д., десятки экспериментов.

Применяемы дозировки радона и продуктов его распада в минеральных ваннах, питье и ингаляции, орошения — совершенно не опасны для человека. Радоновые ванны ускоряют заживление ран, восстанавливают функционирование микрососудов. Канцерологические свойства сыворотки крови – устойчивость к онкозаболеваниям – под влиянием минеральных вод повышаются.
На основании изучения литературных данных, экспериментальных исследований и многолетних клинических наблюдений можно сделать вывод, что минеральные радоновые воды курорта Хмельник обладают повышенными биологическими свойствами и являются активаторами жизни.

Увеличение срока жизни – эта проблема волнует человечество на протяжении веков. Способность продления активного долголетия – в этом заинтересован каждый, и курорт Хмельник успешно и эффективно выполняет эту задачу.

Материал из книги Г.А. Новицкого «Хмельник курорт Подолья».Likariistoriya kyrorty hmilnyk_22

Читати ще

4 Thoughts to “Григорий Александрович Новицкий”

  1. […] вод, лікаря та науковця з більш як 60-річним стажем – Григорія Олександровича Новіцького. Текст мовою оригіналу. Показания для лечения в […]

  2. […] кандидат медичних наук, Заслужений лікар України Новицький Григорій Олександрович, сприяли творчій та науково-виробничій діяльності по […]

  3. […] На основі вивчення літературних даних, експериментальних досліджень та багаторічних клінічних спостережень можна зробити висновок, що мінеральні води курорту Хмільник наділені підвищеними біологічними якостями та є активаторами життя.» — з книги Г.О. Новіцького. […]

  4. […] , Заслужений лікар України, кандидат медичних наук Новіцький Григорій Олександрович. Від нього, при спілкуванні, я багато почерпнув для […]

Leave a Comment